શાને….?

ઉછળતો કુદતો કિનારે આવી,

પથ્થરો ને તું અથડાય શાને?

કયારેક લીલું તો કયારેક આસમાની;

બે ધાર વરસાદ પડ્યે,

રંગ તારો બદલાય શાને?

ચંદ્ર સૂર્ય ના પૃથ્વી પરિભ્રમણ માં,

તારે ભરતી અને ઓટ શાને?

મળી જઇશ એક છેડે ધરતી ના;

સંયમ રાખ,

અસહ્ય વેદના નું ઘુઘવાટ શાને?

પર્વત ચિરતી,ખીણ કોતરતી,અથડાતી,વહેતી આવુ છું;

ઔચિત્ય ના લાગણીના સંગંમ માં,

તારી ઉત્કંઠા નો શોર-બકોર શાને?

શાંત પાડજે લાગણીના વમળો ને;

તુજ પ્રેમ માં પલડી વિલિન થઈ રેવા,

છતાંય તુજ સ્વાદ માં આ ખારાશ શાને?

Be Sociable, Share!

About પલ્લવી જોષી

हम है मुसाफीर .. वक़्त हमसफर है.... रास्ते हजारों है. ..... पर मिट्टी ही मंजील है .
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.