મુક્તકો..

છલકાઈ ગયું છે બધું એટલી ભરી છે મેં આહ,
હવે પહોંચો તો સારું, શરુ થઇ ગયો છે અગ્નિદાહ,
વચન આપ્યું’તુ સાથે જીવવાનું, મૃત્યુ બાદ પણ ના પહોંચ્યા,
ખુલ્લી રહી ગઈ છે આંખો મારી, હજુ પણ જુએ છે રાહ!

મારું અસ્તિત્વ ક્યાં છે? તમારા માટે થયો છે, મારા જીવનનો ઉદય;
તમારા વિરહમાં ક્ષણે ક્ષણે મરું છું, તમે આવતા કેમ નથી, ઓ! નિર્દય?
તમારામાં સમાઈ જાઉં? તમારી પૂજા કરું? ખબર નથી પડતી શું કરું?
તમારા આવવાના સંદેશા માત્રથી છલકાઈ ગયું છે: મન, આંખો, હ્રદય!

કોઈકનું ખોવાઈ ગયું, કોઈકનું ચોરાઈ ગયું,
વાત સાંભળતા મારાથી મારું તપાસાઈ ગયું,
ખોલીને જોયું તો અંદરથી તસ્વીર નીકળી તમારી,
તમારું સમજીને આ હ્રદય તમને જ અપાઈ ગયું..

તમે ખુદાને કરેલી બંદગી છું,
તમે ચાહો છો જેને એ જિંદગી છું,
મને ગર્વ છે “હું” હોવાનો,
કેમકે તમારી પસંદગી છું..

વરસતો વરસાદ મુશળધાર ગમ્યો હતો,
ક્યારેક એની મસ્તી, ક્યારેક ખુમાર ગમ્યો હતો,
કરતો હતો પ્રેમ બેશૂમાર ગમ્યો હતો,
“મંથન” નામનો એક રાજકુમાર ગમ્યો હતો..

 

Be Sociable, Share!
This entry was posted in મુક્તક. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.