હું!

7

લોકોની જૂઠી લાગણીથી જે તંગ છે તે હું જ છું,
દુઃખ મારું હું ને મારો જે ઉમંગ છે તે હું જ છું!

ચાલ્યા કરે સંવાદ નિત્ય મારો જ મારી સાથે,
ને મારામાં સતત ચાલતી જે જંગ છે તે હું જ છું!

હું છીપ છું, હું મત્સ્ય છું ને આ ગાઢ દરિયો પણ,
ને દરિયા પરની તોફાની જે તરંગ છે તે હું જ છું!

ઊડતી પડતી લહેરાતી ને ફરીથી ઊંચે જતી,
અંતે આભને સ્પર્શી જે પતંગ છે તે હું જ છું!

શાયર છું, શાયરી છું ને શાયરની પ્રેરણા પણ,
આજે મહેફિલમાં છવાયો જે રંગ છે, તે હું જ છું!

સાથે જીવવા-મરવાના વાયદા તું ભલે કર્યા કરે,
જન્મથી હર પળ જે મારી સંગ છે, તે હું જ છું!

અદભુત છું, અદ્વિતીય ને સંપૂર્ણ પણ તો છું,
ને મારા સમગ્રપણાથી જે દંગ છે, તે હું જ છું!

Be Sociable, Share!
This entry was posted in કાવ્ય. Bookmark the permalink.

5 Responses to હું!

 1. I, me , myself, within, retrospective, reactive, self motivational !!
  in search of me , the quest for the true oneself …
  am I right?

  • અપેક્ષા સોલંકી says:

   Euphoria, Ecstasy, Elation, Narcissism..
   The quest is over..
   It’s the pride of finding me, the true oneself..

 2. નિરાલી says:

  Height of narcissism! 😛

  But one of the best!

 3. chhagan " chail" says:

  હુ કરુ , હુ કરુ એજ અજ્ઞાનતા,
  સકટ નો ભાર જેમ સ્વાન તાણે
  નરસિંહ મહેતા

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.