જીવન

જીવન હકીકતમાં જેવું જીવાય છે,
એવું ક્યાં કદી કોઈને કહેવાય છે..

આંખે છલકાતાં આંસુ છુપાવીને,
કોઈ પૂછે તો મજામાં છું એમ કહેવાય છે…

અઢળક ઇચ્છાઓ ઉછળતી અંતરે,
પણ ઈચ્છા મુજબ ક્યાં કશું થાય છે…

રોજ પીરસાય છે અહીં અવનવી વાનગીઓ,
ગુસ્સો ખવાય છે ને ગમ પીવાય છે…

સુખનાં મૃગજળ પાછળ તરસ્યા હરણની દોટ,
આ મૃગજળનું છળ ક્યાં કોઈને સમજાય છે..

તોય માણે ‘શબનમ’ જિંદગી નાં રંગને,
પાનખરને પણ વસંત સમજી ઉજવાય છે…

Be Sociable, Share!
This entry was posted in કાવ્ય. Bookmark the permalink.

3 Responses to જીવન

 1. નિરાલી says:

  Good but not up to the expectation (you’ve raised it!)

  Liked this lines though,

  રોજ પીરસાય છે અહીં અવનવી વાનગીઓ,
  ગુસ્સો ખવાય છે ને ગમ પીવાય છે.. 🙂

 2. Narendra Thakrar says:

  I cannot resist in telling the author that I enjoyed Reading these lovely lines..
  We all are living lives of half truths, and these words make the case…
  Thanks for sharing..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.