સપનાની વાવ…!

water fall..

કોરી કોરી આંખોમાં સપનાની વાવ,
ભીની ભીની વાતોથી આમનાં છલકાવ..

અંતરના ઊંડાણમાં ખાલી છીપલાઓ નું ઘર,
મોતી છે એમાં.. કહી આમનાં ભરમાવ..

વીત્યો જે સમય ભરી લે હથેળીમાં,
રેતી કહી એને…આમનાં સરકાવ્…

કોરી કોરી આંખોમાં સપનાની વાવ..

Be Sociable, Share!
This entry was posted in કાવ્ય. Bookmark the permalink.

4 Responses to સપનાની વાવ…!

 1. deepak says:

  સુંદર વાત…

 2. નિરાલી says:

  એકદમ સરસ.. ગમી.. 🙂

 3. Chetan Mer says:

  કોરી કોરી આંખોમાં સપનાની વાવ,
  ભીની ભીની વાતોથી આમનાં છલકાવ….Waah….
  Copy Karu Chhu ???!!! 🙂

 4. Anjali says:

  બહુ જ સુંદર છે

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.