સ્પર્શ?

માનજો કે મેં
લૂછ્યાં’તા મોતી
કો’ક સૂકી આંખના…

ભીનાશ જો સ્પર્શે
મારાં આ કાવ્યની,

તો માનજો કે મેં
પાયું’તું પાણી
કો’ક મુરજાતી વેલને,

ને એમાં ભીંજાણી
કલમ મારી
આ લખતાં પહેલાં…

Be Sociable, Share!
This entry was posted in અછાંદસ, કાવ્ય. Bookmark the permalink.

3 Responses to સ્પર્શ?

  1. નિરાલી says:

    સ્પર્શી..! 🙂

  2. Nice to see your post after a long time… Touching lines! like to see your next soon..

  3. અપેક્ષા સોલંકી says:

    “જોત જોતામાં ત્વચાની ભેખડો તુટી જશે
    લોહી તોફાને ચડયું છે સ્પર્શની ઘટના પછી..” 🙂

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.