એક મીઠો સંબંધ.. ભાઈ-બહેનનો!

થોડી તકરાર, થોડો વહેવાર, ને પછી દરિયો છલકાય એક પ્રેમ નો!
એક મીઠો સંબંધ.. ભાઈ-બહેનનો!

નાની આંખોમાં ભર્યા વ્હાલ સાથે બંધાતો પહેલો એ મિત્રતાનો નાતો,
સમજણના ઓટલે પગ મૂકતાની સાથે એનો રંગ વધુ ઘેરો થઇ જાતો!
વિશ્વાસના પાકા રંગમાં રંગાયો, ન એક છાંટો ઊડે એને વ્હેમનો!
એક મીઠો સંબંધ.. ભાઈ-બહેનનો!

હું-તું, ખેંચતાણ, મસ્તી ને તોફાનની નિર્દોષ પળોમાં મલકાતો,
પાસે રહે કે દૂર, સાથ રહે કાયમ એ, સ્નેહ કદીએ ના ઓછો થાતો!
ચાહે હોય એમને લોહીની સગાઇ કે હોય તાંતણે બંધાયો પ્રેમ જેમનો!
એક મીઠો સંબંધ.. ભાઈ-બહેનનો!

Happy Raksha Bandhan..!

Be Sociable, Share!
This entry was posted in ગીત and tagged , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to એક મીઠો સંબંધ.. ભાઈ-બહેનનો!

 1. નિરાલી says:

  Thank you Avinash ji!

 2. અપેક્ષા સોલંકી says:

  મસ્ત! One of your best creations! Like.. Like.. Like..
  અને એક મીઠો સંબંધ બહેન-બહેન નો પણ.. 😉

 3. નિરાલી says:

  એ તો છે જ ને..! 🙂

 4. મુસ્તાક says:

 5. નિરાલી says:

 6. મુસ્તાક says:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.