નવરસ હાઈકુ..

વિવિધ લાગણીઓને રજુ કરતાં નવરસ ને સાંકળી લેતા હાઈકુ..

હાસ્યરસ:
છુપાયેલી છે,
વાંસળીના સૂરોમાં,
રાધાની ખુશી!

વીર રસ:
કુપ્રથા સામે,
લડે સામી છાતીએ,
તે સાચો વીર!

શૃંગાર રસ:
સોળ શૃંગાર
સજીને જોઉં છું, હું
રાહ તમારી!

બીભત્સ રસ:
સળગે છે, જો;
ગાઢ આલિંગનથી,
આ અંગેઅંગ!

અદભુત રસ:
સાંજ ના ટાણે,
અદભુત રંગોળી,
હવામાં તરે!

રૌદ્ર રસ:
રાહ જોવાય,
માછીમારની, અને
રૌદ્ર સમુદ્ર!

ભયાનક રસ:
અંધારી રાત,
ભયાનક જંગલ,
કારમી ચીસ!

કરુણ રસ:
એકવીસમી
સદીની કરુણતા-
આતંકવાદ!

શાંત રસ:
આખરે મળી,
પ્રભુના ચરણોમાં,
પરમ શાંતિ!

Be Sociable, Share!
This entry was posted in હાઇકુ. Bookmark the permalink.

6 Responses to નવરસ હાઈકુ..

 1. Hema says:

  વાહ !!!! ખુબજ સરસ…..અહી નાના નાના હાઇકુ ઘણું બધું કહી જય છે..
  Like it…

 2. અપેક્ષા સોલંકી says:

  Thank you.. :*

 3. Shabnam Khoja says:

  khub j rasili ajuaat 🙂

 4. SHREENIWAS RAUT says:

  હાસ્યરસ:
  i studied for d.m. cardiology ,
  & entered in d.m. oncology

  વીર રસ:
  i filled seven death certifacates ,
  did night call duty ,
  even i was suffering from 104 degree farenheit fever
  on first day of joining d.m. oncology .

  શૃંગાર રસ:
  i shaved beard even if i had no time to eat

  બીભત્સ રસ:
  we have to use deoderent or perfume , no body is exception

  અદભુત રસ:
  every body doing oncology is happy even if patient is dying & planning for next line of chemotherapy .

  રૌદ્ર રસ:
  i scold patients relatives for replacing blood in blood bank.

  ભયાનક રસ:
  then also patients patients relatives took it lightly.

  કરુણ રસ:
  then patient dies because he didnot get blood .

  શાંત રસ:
  i am saying patients relatives , that cancer was end stage ,
  we will not do postmartum , but we will certify the cause of death . & patients relatives saying” thank you sir , you are our god . you did everything for patient.”.

 5. અપેક્ષા સોલંકી says:

  Nice sirji.. Enjoyed a lot as i’m experiencing most of these things nowadays.. 🙂

 6. નિરાલી says:

  Wow! દરેક રસનું અદભુત નિરૂપણ..! Perfect justice..! Very few can do this love.. 🙂 🙂

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.