ન આવો…..

ન આવો તમે મારા સ્વ્પનો મા હવે,

ન રુબરુ આવી ને મને તડપાવો.

હુતો પતંગા ની જેમ ખુદ જલી જઈશ,

સમા બની ને ન સાથ નિભાવા આવો.

પડ્યો છુ હવે ભવ સાગર ને તરવા,

મ્રુગજલ બનીને ન પ્યાસ બૂઝાવા આવો.

ખુદ થઈ જઈ ને મુજ થી બેવફા હવે

મને ન વફા ની રીત બતાવા આવો.

મળી જશે મન્ઝિલ મારા પ્રયત્નો થી મને,

રસ્તે રસ્તે ન તમે વળાંક બની ને આવો..

Be Sociable, Share!
This entry was posted in અછાંદસ. Bookmark the permalink.

8 Responses to ન આવો…..

 1. નિરાલી says:

  ખુબ જ સરસ હાર્દિક.. પણ મને લાગે છે કે જો ન દરેક જગ્યાએ પેહલા લખ્યો હોય તો થોડી વધારે સારી લાગે.. જેમ કે,

  “હું તો પતંગા ની જેમ ખુદ જલી જઈશ,
  ન સમા બની ને સાથ નિભાવા આવો.

  પડ્યો છુ હવે ભવ સાગર ને તરવા,
  ન મૃગજળ બનીને પ્યાસ બૂઝાવા આવો.”

 2. chirag thakkar says:

  very nice hardu………

 3. chirag thakkar says:

  very nice hardu………
  bau saru lakhyu 6e

 4. આશિષ says:

  Wow.. wonderful.
  And, very nice suggestion by Nirali..

 5. નિરાલી says:

  Thanks ash..

 6. જયદિપ લિમ્બડ , મુંદરા (કચ્છ) says:

  ખુબ સરસ
  કલમ ચલાવી છે……………………

 7. Kalpesh dhanani says:

  Wah hardi bhai…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.