ગડમથલ..

પ્રિય સાથીઓ,

આજે મારો પ્રથમ દિવસ છે નઈ-આશ સાથે, આશા છે કે વાચકો ને હું નિરાશ નહિ કરું, સંચાલકો નો ખુબ ખુબ આભાર..

આજ ઓઢું ને પેહરું કાલ આતે કેવી ગડમથલ,

જાત જાણી  જળકમળ, થઇ સમસ્યા સઘળી હલ,

નભ નીચોવાતું સકલ, તે જ તો પરોઢે પડતું વલ,

ને માંડી યાદી સુખ દુખ ની તો તું હમેશા રહી અવ્વલ,

શું હસે ભીનાશ માં કે અંખ કાયમ રહે સજળ,

તળ માં તાળી પડી તો થડ માં થઇ ઉથલ પાથલ,

તું હસે તો ગ્રંથો રચાય, ને હું હસું તો કહેતા નકલ, ભાઈ કહેતા નકલ.

 

પ્રિયેશ કનેરિયા

Be Sociable, Share!
This entry was posted in શેર-શાયરી.... Bookmark the permalink.

5 Responses to ગડમથલ..

 1. નિરાલી says:

  Hello! A very warm welcome on “Nai-aash”!

  Nice one.. Keep up!

  Hope to see more from you..

 2. Hema says:

  વાહ પ્રિયેશ ભાઈ ,
  શું વાત છે ??? ખુબ સરસ.

  🙂

 3. Welcome to the blog !!
  Keep posting regularly and also keep posting your feedback and comments on other posts also!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.