ફાગણ ફોર્યો છે ..

આભે ઉડ્યા રંગીલા રંગ કે ફાગણ ફોર્યો છે..
આવો રંગે રમીએ ઓ સજન કે ફાગણ ફોર્યો છે

ડાળો છે ઝૂકી ઓલ્યા ફૂલડાંનાં ભારથી..
ભમતાં પતંગિયાં અદકેરાં પ્યારથી..
મહેક્યું હવાનું અંગ અંગ કે ફાગણ ફોર્યો છે ..

અબીલ ગુલાલથી શોભે ગગન છે ,
પિચકારીઓથી ભીંજાયે તન છે,
રંગાઈ હું તો કાન્હાને રંગ કે ફાગણ ફોર્યો છે ..છે,

હૈયે હુલ્લાસ ને મનમાં ઉમંગ ,
મિત્રોની મહેફિલનો જામ્યો છે રંગ ,
સંગીતનો વ્હાલો લાગે સંગ કે ફાગણ ફોર્યો છે..

રંગોની પીંછી ફરી સંધ્યા રંગીન ,
ફૂલોની સોડમમાં સૌ બન્યા લીન,
થયા કુદરતનાં કામણ જોઈ દંગ કે ફાગણ ફોર્યો છે ..

આભે ઉડ્યા રંગીલા રંગ કે ફાગણ ફોર્યો છે..
આવો રંગે રમીએ ઓ સજન કે ફાગણ ફોર્યો છે

Be Sociable, Share!
This entry was posted in ગીત. Bookmark the permalink.

1 Response to ફાગણ ફોર્યો છે ..

  1. નિરાલી says:

    Nice song.. In fact, one of your best ones..!
    ફાગણનું સુંદર વર્ણન..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.