તડકો..

વરસાદ ગયા પછી હવે ભાદરવાનો તડકો ધોધમાર વરસી રહ્યો છે.. તો આજે તડકા પર એક રચના..

સૂકી-સૂની ડાળીઓ વચ્ચે ડોકાતો તડકો,
આછેરી વાદળીએ એક પળ રોકાતો તડકો!

આઘેરા ડુંગરોની ઓથે સંતાતો તડકો,
કાંટા-પથરા સાથે પગમાં ભોંકાતો તડકો!

મરુભૂમિ પર મૃગજળ બનીને પથરાતો તડકો,
લહેરોની સાથે ખડકો પર અથડાતો તડકો!

એકલ-દોકલ પાંદડે બેસી લહેરાતો તડકો,
ધૂળની ઊડતી ડમરી સાથે ઉંચકાતો તડકો!

શીશા પર ટકરાઈ પાછો ફેંકાતો તડકો,
થાકી-હારી છેલ્લે ક્ષિતિજ પર પછડાતો તડકો!

Be Sociable, Share!
This entry was posted in કાવ્ય. Bookmark the permalink.

8 Responses to તડકો..

 1. Hema says:

  ખરેખર સવાર માજ તડકો યાદ આવી ગયો..
  મસ્ત લખી છે 🙂

 2. Anonymous says:

  dhup che to chanv ni kadar che,
  tap che to ac ni kadar che,
  hema che to ashhish………

 3. હાર્દિક પીઠડીયા says:

  આ શબ્દો રૂપી તડકો બહુ સરસ છે.. 🙂

 4. SHARAYAN ( DR. SHREENIWAS RAUT ) says:

  SUNRAYS

  white clear sunray never attracted me .
  i always hated the way it awakes me .

  it was when i saw it splitting into seven colours.
  how can somebody remain colourless hiding inside seven behaviours ?

  then i understood how it vanishes dark .
  & why the life on earth spark .

  sun never comes , but sends his glow .
  which even intelligent scientists only partially know .

  then i chessesd how he acquired the light.
  it was a goddess , behind he turned bright .

  there i lost temper , here also a woman ?
  what is a charm of being a showman ?

  SHARAYAN ( DR. SHREENIWAS RAUT )

 5. અપેક્ષા સોલંકી says:

  શિયાળાની શરૂઆતની ઠંડી રાતમાં પણ ગરમી કરાવી દીધી.. 😛
  આને કે’વાય અસરકારક તડકો! 🙂

 6. નિરાલી says:

  😀
  Thank you!

Leave a Reply to Hema Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.