હાઈકુ..

ઘણા લાંબા સમય પછી આજે વરસાદ પર લખેલા કેટલાક હાઈકુ મુકું છું..

જોવે છે વાટ
ચાતક મન, હવે,
તડપાવ મા..

કોણ શોધશે
આંસુઓ ભીતર ના,
ભર વર્ષા માં!

ઋતુ પ્રેમ ની,
છતાં આંસુઓ સારે,
ગગન જોને!

વર્ષા વરસે,
ભીંજાય લાગણી ને
હું સાવ કોરો!

Be Sociable, Share!
This entry was posted in હાઇકુ. Bookmark the permalink.

8 Responses to હાઈકુ..

 1. Shabnam Khoja says:

  Ekdum superb…mast … Amazing.. like it 🙂

 2. નિરાલી says:

  Welcome back buddy.. 🙂

  બધા જ હાઈકુ સરસ છે..

  Nice! Keep it up.. Hope we’ll have more posts from you..

 3. જયદીપ લીમ્બડ મુંદરા says:

  ભાઈ હજુ કોરોને કોરો ? ? ?
  વર્ષાના કોમળ બુંદમાં લાગણીઓથી તરબતર થઇ ગયા લાગો છો !

  Keep it up..

 4. હાર્દિક પીઠડીયા says:

  @shabnamji… thank u so much dear..
  @nirali.. thank u n ya m also trying for tht.. 🙂
  @jaydip…. ha bhai…tmne khbr to chee!!! n thank u all of u..

 5. SHARAYAN ( DR. SHREENIWAS RAUT ) says:

  RAIN THE SMASH

  she was walking , in the college campus . i was talking , on the college katta .
  but we were both watching , each other & that was not a thatta(humour ) .

  rain came & everybody dispersed , now she was lonely & i was tathered.
  she was that side , i was this side , watching rain & somewhat feathered .

  sometimes she smiled , sometimes i laughed .
  rain was doubling , but we were halved .

  she had umbrella , but didnot open .
  i had jacket ,but did not run .

  the rain slowed , & i crossed .
  asking for coffee , she also tossed .

  we were two , just before rains .
  we are through , in present tense.

  SHARAYAN ( DR. SHREENIWAS RAUT )

 6. અપેક્ષા સોલંકી says:

  ખૂબ સરસ
  છે હાઈકુ, હાર્દિક!
  અભિનંદન!

 7. વાંચ્યુ હાઇકુ
  મસ્ત લખ્યું આઈખું
  કેમે લઈખું

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.