મૃગજળ..

દુ:ખ તો તને પણ થતું હશે ને, મૃગજળ!
પાણી નો છાંટોય નથી ને લોકો સમજે ઝરણ છે!

પણ, તું લોકો ને નાનકડી ખુશી આપે છે,
તું છે તો સુકા રણ નું પાણીદાર વાતાવરણ છે!

ને વળી ફરવા જવાનું મન થાય તો જવું ક્યાં?
તારું કાયમી રહેઠાણ તો અફાટ રણ છે!

કદાચ એકલતા એ જ તને બેરહેમ બનાવ્યું હશે,
એટલે જ તો તું કાયમ તડપાવે હરણ છે!

આમ તો રહ્યું તું નિર્જીવ છતાં, ઓ મૃગજળ!
તું છે તો જીવવાની આશ છે, તું છે તો મરણ છે!

મજાની વાત એ છે કે અસ્તિત્વ નથી તોય,
પ્રેમિકા જેટલા કાવ્યો તારા નામે પણ છે!

Be Sociable, Share!
This entry was posted in કાવ્ય. Bookmark the permalink.

6 Responses to મૃગજળ..

 1. Shabnam Khoja says:

  superb yar… taru mrugjal to mara mrugjal thi pan jabardast 6.. 🙂

 2. અપેક્ષા સોલંકી says:

  Hehe.. Thanks dear.. 🙂

 3. Anonymous says:

  mrugjaal – this is very old jal . once upon a time sita has seen a golden mriga( deer ). later on she realised it was ravan’s jaal .
  mrugjail – this is biggest jail in fictionland . all those who like fictions are cought here . _sitation needed.
  mrugel- the trade name of drug oxethazine / mucaingel. ( localpharma company)

  finally MRUGJAL ( DEER WATER)

  THE THINGS , THAT I RAN AFTER TURNED UP NONEXISTING ,
  BUT THE WINGS I ACHIEVED ,WERE STRONG & LASTING.

  THE ILLUSIONS WERE MY CREATORS , MADE ME SUBJECTING ,
  BUT THE DISTANCE I COVERED WAS REAL & EXISTING.

  I WAS REAL & FANTASIES MADE MY LIFE FANTASYSING ,
  & THOSE WHO PRACTICAL , MADE THEIR PRICE-EYESING.

  WHEN THE QUEST ENDED FOR THE DEER WATER , THE DEER ME BEING ,
  DEATH GAVE ME A HELPING HAND & SAID ” SHE WAS SHYING “.

  FOR THE LAST HOPE , I NEVER GAVE UP , KEPT MYSELF TRYING,
  & TOOK ME TO THE WORLD, ONE CAN SEE, ONLY AFTER DYING .

  SHE CREATED THE END OF EVERYTHING ,I WAS DREAMING,
  SHE CLEARED THE CLOUDS OF CONFUSION ,THE REAL EYE OPENING .

  NOW I WAS NOT THIRSTY , FOR THE WATER I WAS RUNNING ,
  & I LAUGHED AT THOSE WHO RETURNED BACK THINKING IT VANISHING .

  SHARAYAN ( DR. SHREENIWAS RAUT )

 4. SHREENIWAS RAUT says:

  IRSHAD-SUBHAN ALLAH.

 5. SHREENIWAS RAUT says:

  MRUGJAL ( THE DEER WATER)

  THE THINGS I RAN AFTER WERE NONEXISTING ,
  BUT THE WINGS I ACHIEVED WERE STRONG & LASTING .

  ILLUSIONS WERE MY CREATORS , MADE ME SUBJECTING ,
  BUT THE DISTANCE I COVERED WAS REAL & EXISTING .

  I LIVED FANTASY & MADE MY LIFE FANTASIZING ,
  & THOSE WHO PRACTICAL , MADE THEIR PRICE -EYESING .

  WHEN THE QUEST ENDED FOR DEER WATER , THE DEER ME BEING ,
  DEATH GAVE ME HELPING HAND , SAID ” SHE WAS SHYING ”

  FOR THE LAST HOPE , I NEVER GAVE UP & KEPT TRYING ,
  & TOOK TO WORLD , ONE CAN SEE ONLY AFTER DYING .

  SHE ENDED THE RUN , WHICH TURNED EXOSTING ,
  SHE CLEARED THE CLOUDS OF CONFUSION , THE REAL EYE OPENING .

  SHE GAVE ME SOMETHING CALLED “NOTHING “,
  & WITH THAT I BECAME OWNER OF “EVERYTHING” .

  NOW I WAS NOT THIRSTY ,FOR THE WATER I KEPT RUNNING ,
  & LAUGHED AT THOSE WHO RETURNED, THINKING IT WAS VANISHING.

  SHARAYAN (DR. SHREENIWAS RAUT)

 6. નિરાલી says:

  Wooow! ખરેખર! જેનું અસ્તિત્વ જ નથી એના પર આટલી સુંદર રચના.. Hats off!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.