કોરી ખાય છે..

છે હરીફાઈ નો આ જમાનો,
જરૂરતથી વધારે અહીં દોડધામ થાય છે.
નિયમો હજી એ જ ચાલે છે અહીં ,
મોટી માછલી નાની માછલી ને ખાય છે..

છે આડંબરો ની જ આડ અસર,
કે નબળા થયા છે નાતા અહીં,
નાટક નો જમાનો છે આ
દેખાડો લાગણીઓનો સંબધો ને કોરી ખાય છે..

પડ્યો રહે પ્રેમ પથારીએ
વેદનાનું પડખું સેવતો,
શું થશે આ જગ નું,
આ ચિંતા ફકીરોને કોરી ખાય છે..

એક હાથ દે
એક હાથ લે
સમાજ ની આ પ્રથા બની
નિશ્વાર્થ સેવા ટકશે કે?
આ વાત માનવતા ને કોરી ખાય છે..

માયા ની દોટ માં વય વિતાવી,
ના જોઈ લાગણીઓ ને લગીર,
કંપતા આ વૃદ્ધ હાથો ની લાકડી હવે કોણ બને “મુસ્તાક”,
આ વાત એકલતા ને કોરી ખાય છે..

Be Sociable, Share!
This entry was posted in અછાંદસ, કાવ્ય. Bookmark the permalink.

4 Responses to કોરી ખાય છે..

 1. નિરાલી says:

  Very true.. It shows that side of world that we mostly face.. Nice one.. 🙂

 2. Very good Mustak bhai!
  શું થશે આ જગ નું, આ ચિંતા ‘ફકીરોને’ કોરી ખાય છે..

 3. અપેક્ષા સોલંકી says:

  Truely said.. Keep up..

 4. મુસ્તાક says:

  thx frnz..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.