મને માણસોની થઇ ગઈ એલર્જી છે..!

શ્વાસ રૂંધાય છે ને ગભરામણ થાય છે,
સામે જોઉં ત્યાં તો જીવ નીકળી જાય છે..
ન આપતા એકેય ડોઝ હવે એ જ અરજી છે,
મને માણસોની થઇ ગઈ એલર્જી છે..!

અલગ અલગ રંગમાં ને રૂપમાં એ આવે,
અસર કરતાં કરી જાય, આડઅસર વધારે..
માપી માપીને કાપે મને, શું એ દરજી છે?
મને માણસોની થઇ ગઈ એલર્જી છે..!

આ વાતાવરણ કે માણસ હવે ફાવતો નથી,
ને આ લાગણીઓનો સ્વાદ મને ભાવતો નથી,
હવે બધું છોડીને ભાગી જવાની મરજી છે,
મને માણસોની થઇ ગઈ એલર્જી છે..!

Be Sociable, Share!
This entry was posted in કાવ્ય. Bookmark the permalink.

6 Responses to મને માણસોની થઇ ગઈ એલર્જી છે..!

 1. પલ્લવી જોષી says:

  वाह वाह….. वाह वाह

  इस एलरजि कि दवाइ ????????????????????

 2. નિરાલી says:

  Cetirizine આપું? કે પછી બહુ વધારે ગળે અટકતા હોય તો સીધું Epinephrine આપું?? 😀

  Superbbbbbbb.. N very true.. મને પણ ક્યારેક થઇ આવે.. 😉

 3. Love Nature, it is best Friend! Good people will automatically come across..

 4. અપેક્ષા સોલંકી says:

  Thanks all..

 5. હાર્દિક પીઠડીયા says:

  વાહ આતો કઇક નવી જ જાત ની એલર્જી છે..! btw very nice….

 6. SHREENIWAS RAUT says:

  I RESPECT EVERYBODY WHO CAME ACROSS ME

  THEY LOVED ME & THEY SLAPPED ME ,
  THANKS TO THOSE ALL, WHO TAUGHT ME .

  THEY HELPED ME & THEY CHEATED ME ,
  THANKS TO THOSE ,WHO EVEN LOOTED ME .

  I LEARNT MEANING OF ‘TRUST’ , WHEN THEY NEEDED ME ,
  THANKS TO ALL THOSE , WHOSE EXPECTATIONS LOADED ME .

  MY LIFE WAS INEXPERIENCED , WHEN THEY BOOTED ME .
  THEY LIFTED IT TO HEAVENS ,WHEN THE ‘HELL’ DIDNOT ACCEPTED ME .

  SHARAYAN ( DR. SHREENIWAS RAUT )

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.