ઝંખના

બસ..,તારા પ્રેમ ને ઝંખુ છૂ,

રોજ ગુડ મોર્નીંગ  KISS ઝંખુ છૂ,

મારી ચાયમાં તારી મીઠી SIP ઝંખુ છૂ,

લંચ ટાઇમેં તારો એક CALL ઝંખુ છૂ,

ડીનેર માટે એક COMPLIMENT ઝંખુ છૂ,

તારા ટાઈટ શેડ્યુલમાં મારી એક SPACE ઝંખુ છૂ,

રાતે એક ગુડ નાઇટ HUG ઝંખુ છૂ,

બસ..હું તો તારો પ્રેમ ઝંખુ છૂ,

Be Sociable, Share!
This entry was posted in અછાંદસ. Bookmark the permalink.

8 Responses to ઝંખના

 1. Hitendra Patel says:

  Its really nice…

 2. Hema says:

  Just say wow….. real feeling of every woman.

 3. આશિષ says:

  Tight schedule ma SPACE!! 🙂

  Good one..

 4. ચેતના ભટ્ટ says:

  Thank u Frendz..!!

 5. નિરાલી says:

  Ow! Thanks for the warning.. 😀

  Nice one..

 6. kalpesh says:

  i like wariting

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.