કોણ????

આજ અચાનક મનનાં દ્વારે દૂર દૂરથી ટહુક્યું કોણ?
જોઈ જેને ઘાયલ થયા, એવા સ્મિતે મલક્યું કોણ?

પડછાયામાં શોધું જેને ,એવું અંધારામાં ચમક્યું કોણ?
ઊંચા ઓલા આભમાં ,ચાંદલિયા સાથે ટમકયુ કોણ?

શ્વાસે -શ્વાસમાં મારા આમ ગીત બનીને ગૂંજ્યું કોણ?
હતું આ મન વિરાન એમાં સંગીત બનીને ગૂંજ્યું કોણ?

અજાણ હતી આ રસ્તાની , મંઝીલ બતાવી ગયું કોણ?
ન’તી જાણતી શું છે પ્રેમ? ,પ્રીતિ સમજાવી ગયું કોણ?

રહસ્યમયી રીતે આમ મારા હોઠે હસ્યું કોણ ?
મને જ જણાવ્યા વગર મારા હૃદયે વસ્યું કોણ?

Be Sociable, Share!
This entry was posted in કાવ્ય. Bookmark the permalink.

7 Responses to કોણ????

 1. ચેતના ભટ્ટ says:

  ખૂબ સરસ…!!!

 2. નિરાલી says:

  કેસ કરી નાખ.. આમ જણાવ્યા વગર હૃદયમાં બેસી જાય એ થોડી ચાલે? 😀

  સરસ..

 3. Shabnam Khoja says:

  @chetanaji : thanx.. 🙂

  @N!R@L! :સાચી વાત છે હો …મને પણ એમજ થાય છે..આવું કઈ ચાલતું હશે ???? 😉

 4. finally ખબર પડી કોણ છે? 😀
  very nice..

 5. Shabnam Khoja says:

  hehehehe..na apeksha haji nathi khabar padi…shodh khod chalu j 6..pa6i case kari deshu…. 😉

 6. જયદિપ લિમ્બડ , મુંદરા (કચ્છ) says:

  ૧૩ સપ્ટેમ્બર થી અત્યાર સુધીમાં હવે તો જન થઇજ ગઈ હશે ?
  ને
  ન’તી જાણતી શું છે પ્રેમ? ,પ્રીતિ સમજાવી ગયું કોણ?????

 7. Difficult to find? … still! Good!!!

Leave a Reply to Shabnam Khoja Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.