તડપ..

એની આંખો માં મારી તડપ દેખાય છે..
શાં માટે એ મારા થી દૂર જાય છે?

જાણું છૂ ખૂબ પ્રેમ કરે છે મને ..
શાં માટે મારા થી ખફા રહે છે.?

બેવફા નથી કેહતી હું એને..
એની બેવફાઈ માં મને વફા જ દેખાય છે.

આ રચનાને શેર કરો..
This entry was posted in અછાંદસ. Bookmark the permalink.

7 Responses to તડપ..

  1. નિરાલી says:

    Hmm.. n a sad one.. with positive attitude.. Niceeeeeeee.. 🙂

  2. Anjali says:

    Just three lines!
    But wow… how wonderfully u’v expressed the feelings!!
    this is ur speciality chets!

    mmmmmwah

    .
    .
    -Anjali

  3. shabnam khoja says:

    gooooooood 1…. 🙂

  4. ચેતના ભટ્ટ says:

    Thanks..

Leave a Reply