તડપ..

એની આંખો માં મારી તડપ દેખાય છે..
શાં માટે એ મારા થી દૂર જાય છે?

જાણું છૂ ખૂબ પ્રેમ કરે છે મને ..
શાં માટે મારા થી ખફા રહે છે.?

બેવફા નથી કેહતી હું એને..
એની બેવફાઈ માં મને વફા જ દેખાય છે.

Be Sociable, Share!
This entry was posted in અછાંદસ. Bookmark the permalink.

7 Responses to તડપ..

 1. નિરાલી says:

  Hmm.. n a sad one.. with positive attitude.. Niceeeeeeee.. 🙂

 2. Anjali says:

  Just three lines!
  But wow… how wonderfully u’v expressed the feelings!!
  this is ur speciality chets!

  mmmmmwah

  .
  .
  -Anjali

 3. shabnam khoja says:

  gooooooood 1…. 🙂

 4. ચેતના ભટ્ટ says:

  Thanks..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.