મન મારું માનતું નથી…

મન મારું માનતું નથી,
વર્ષો ના વિરહ બાદ,મળશું કે કેમ ?

આંખો ના પલકારે થી,હૃદય ના ધબકાર સુધી,
સાગર માં બુંદ બુંદ પ્રેમ થી છલક્શું કે કેમ?

મન મારું માનતું નથી ,મળશું કે કેમ?

વરસે વરસાદ ધોધમાર ,આંખો માં આવ્યા છે પૂર,
મન મારું માનતું નથી, મળશું કે કેમ?

Be Sociable, Share!
This entry was posted in અછાંદસ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.